Lần đầu đến Hà Giang, lần đầu đến Cực Bắc

Lù Thị Vấn – bà chủ quán Cà phê Cực Bắc. Ảnh: Phan Anh
Lù Thị Vấn – bà chủ quán Cà phê Cực Bắc. Ảnh: Phan Anh
Lù Thị Vấn – bà chủ quán Cà phê Cực Bắc. Ảnh: Phan Anh
Lên top