Làm thế nào sống hài hòa với xã hội mới sau đại dịch?

Ngài Daniel Boychev Dobrev (sinh năm 1968) từng làm chuyên môn Phân tích và dự báo kinh tế; Giám đốc Phát triển kinh doanh, Phát triển phân tích và tiên lượng; Quản lý dự án; Mua tài sản và quản lý tài chính; Phân tích khởi nghiệp; Chuyên gia cao cấp về các thủ tục liên quan đến Luật đấu thầu công...
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngài Daniel Boychev Dobrev (sinh năm 1968) từng làm chuyên môn Phân tích và dự báo kinh tế; Giám đốc Phát triển kinh doanh, Phát triển phân tích và tiên lượng; Quản lý dự án; Mua tài sản và quản lý tài chính; Phân tích khởi nghiệp; Chuyên gia cao cấp về các thủ tục liên quan đến Luật đấu thầu công... Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngài Daniel Boychev Dobrev (sinh năm 1968) từng làm chuyên môn Phân tích và dự báo kinh tế; Giám đốc Phát triển kinh doanh, Phát triển phân tích và tiên lượng; Quản lý dự án; Mua tài sản và quản lý tài chính; Phân tích khởi nghiệp; Chuyên gia cao cấp về các thủ tục liên quan đến Luật đấu thầu công... Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top