Làm sao để giữ thanh kiếm vaccine chống đại dịch luôn sắc bén?

Novavac là loại vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ dùng công nghệ protein. Nguồn: AFP
Novavac là loại vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ dùng công nghệ protein. Nguồn: AFP
Novavac là loại vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ dùng công nghệ protein. Nguồn: AFP
Lên top