Làm phim chiến tranh cách mạng: Cần bản lĩnh, tài năng

Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc. Ảnh NVCC
Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc. Ảnh NVCC
Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc. Ảnh NVCC
Lên top