“Lạm phát” lãnh đạo: Lỗi do đâu?

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hải Dương có 5 phòng thừa cấp phó.  Ảnh: GĐ&XH
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hải Dương có 5 phòng thừa cấp phó. Ảnh: GĐ&XH
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hải Dương có 5 phòng thừa cấp phó. Ảnh: GĐ&XH
Lên top