"Lạm phát" lãnh đạo: Đừng đổ do “thiếu quy định”

Ông Lê Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá khoá XIII.
Ông Lê Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá khoá XIII.
Ông Lê Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá khoá XIII.
Lên top