Làm giàu từ những loài chim "lạ"

Anh Tín nhìn nhận, cái gì mới bắt đầu đều khó khăn nhưng quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm. Ảnh: N.T
Anh Tín nhìn nhận, cái gì mới bắt đầu đều khó khăn nhưng quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm. Ảnh: N.T
Anh Tín nhìn nhận, cái gì mới bắt đầu đều khó khăn nhưng quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm. Ảnh: N.T
Lên top