Không ngạc nhiên

Làm đàn ông khó không

Người đàn ông với bông hoa 10 nghìn đồng tặng vợ quà 20.10 được chia sẻ nhiều trên mạng. Ảnh: Hồng Phú
Người đàn ông với bông hoa 10 nghìn đồng tặng vợ quà 20.10 được chia sẻ nhiều trên mạng. Ảnh: Hồng Phú