Lá phiếu tin cậy, trách nhiệm quốc dân

Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top