Lá phiếu - niềm tin và khát vọng

Phóng viên nhiếp ảnh Mai Nam là người có nhiều dịp được gần và chụp ảnh Bác, với gần 200 bức hình được ông gìn giữ lúc sinh thời như báu vật. Ông kể rằng: Có một kỷ niệm tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là lần tôi bấm máy chụp bức ảnh Hồ Chủ Tịch - Người công dân số 1 - bỏ lá phiếu đầu tiên Quốc hội khóa ll ngày 8.5.1960 - điểm bỏ phiếu số 1 phố Cửa Bắc, số nhà 67 (nay là Trường THPT Cửa Bắc - Hà Nội). Không khí trong buổi bỏ phiếu như ngày hội, mọi người dân nô nức, vui mừng, phấn khởi khi nhìn thấy vị lãnh tụ kính yêu có mặt nơi bỏ phiếu khu vưc mình; tiếng vỗ tay không ngớt cùng cờ, hoa, băng rôn đỏ rực một khu sân trường. Sau này ông vẫn gìn giữ bức ảnh này như một niềm tự hào trong cuộc đời làm báo. (Duy Ngọc ghi)
Phóng viên nhiếp ảnh Mai Nam là người có nhiều dịp được gần và chụp ảnh Bác, với gần 200 bức hình được ông gìn giữ lúc sinh thời như báu vật. Ông kể rằng: Có một kỷ niệm tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là lần tôi bấm máy chụp bức ảnh Hồ Chủ Tịch - Người công dân số 1 - bỏ lá phiếu đầu tiên Quốc hội khóa ll ngày 8.5.1960 - điểm bỏ phiếu số 1 phố Cửa Bắc, số nhà 67 (nay là Trường THPT Cửa Bắc - Hà Nội). Không khí trong buổi bỏ phiếu như ngày hội, mọi người dân nô nức, vui mừng, phấn khởi khi nhìn thấy vị lãnh tụ kính yêu có mặt nơi bỏ phiếu khu vưc mình; tiếng vỗ tay không ngớt cùng cờ, hoa, băng rôn đỏ rực một khu sân trường. Sau này ông vẫn gìn giữ bức ảnh này như một niềm tự hào trong cuộc đời làm báo. (Duy Ngọc ghi)
Phóng viên nhiếp ảnh Mai Nam là người có nhiều dịp được gần và chụp ảnh Bác, với gần 200 bức hình được ông gìn giữ lúc sinh thời như báu vật. Ông kể rằng: Có một kỷ niệm tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là lần tôi bấm máy chụp bức ảnh Hồ Chủ Tịch - Người công dân số 1 - bỏ lá phiếu đầu tiên Quốc hội khóa ll ngày 8.5.1960 - điểm bỏ phiếu số 1 phố Cửa Bắc, số nhà 67 (nay là Trường THPT Cửa Bắc - Hà Nội). Không khí trong buổi bỏ phiếu như ngày hội, mọi người dân nô nức, vui mừng, phấn khởi khi nhìn thấy vị lãnh tụ kính yêu có mặt nơi bỏ phiếu khu vưc mình; tiếng vỗ tay không ngớt cùng cờ, hoa, băng rôn đỏ rực một khu sân trường. Sau này ông vẫn gìn giữ bức ảnh này như một niềm tự hào trong cuộc đời làm báo. (Duy Ngọc ghi)
Lên top