Lá chắn vạn năng - vaccine do Đại học Tổng hợp Lomonosov phát triển

Nhiệm vụ cung cấp miễn dịch đệm và bảo vệ bằng vaccine đang được đặt lên hàng đầu. Một loại vaccine đang được phát triển tại Đại học Tổng hợp Lomonosov được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề trên. Ảnh: BTT
Nhiệm vụ cung cấp miễn dịch đệm và bảo vệ bằng vaccine đang được đặt lên hàng đầu. Một loại vaccine đang được phát triển tại Đại học Tổng hợp Lomonosov được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề trên. Ảnh: BTT
Nhiệm vụ cung cấp miễn dịch đệm và bảo vệ bằng vaccine đang được đặt lên hàng đầu. Một loại vaccine đang được phát triển tại Đại học Tổng hợp Lomonosov được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề trên. Ảnh: BTT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top