Ký ức một hào

Em bé theo mẹ đi chợ thời bao cấp. Ảnh: Lê Vượng
Em bé theo mẹ đi chợ thời bao cấp. Ảnh: Lê Vượng