Kỳ nhân vẽ chân dung đồng đội qua... lời kể

Chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua nét vẽ của ông Hiền.
Chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua nét vẽ của ông Hiền.
Chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua nét vẽ của ông Hiền.
Lên top