Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của người lao động đều rất quan trọng

Người lao động May 10 luôn được quan tâm đào tạo. Ảnh: Linh Nguyên
Người lao động May 10 luôn được quan tâm đào tạo. Ảnh: Linh Nguyên
Người lao động May 10 luôn được quan tâm đào tạo. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top