Kumari - nữ thần bên ô cửa sổ

Nữ thần Kumari với con mắt thứ 3 thần thánh được vẽ trên trán.
Nữ thần Kumari với con mắt thứ 3 thần thánh được vẽ trên trán.
Nữ thần Kumari với con mắt thứ 3 thần thánh được vẽ trên trán.
Lên top