Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

KTS Lê Trọng Vũ: Đà Nẵng đang “lỗi” tầm nhìn