Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kinh tế số: Khác biệt ở công nghệ mới

Khái niệm kinh tế số được nhóm cộng tác kinh tế số thuộc Đại học Oxford (Anh) định nghĩa là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”. Trong đó, các giao dịch điện tử được tiến hành thông qua môi trường kết nối Internet.
Khái niệm kinh tế số được nhóm cộng tác kinh tế số thuộc Đại học Oxford (Anh) định nghĩa là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”. Trong đó, các giao dịch điện tử được tiến hành thông qua môi trường kết nối Internet.
Khái niệm kinh tế số được nhóm cộng tác kinh tế số thuộc Đại học Oxford (Anh) định nghĩa là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”. Trong đó, các giao dịch điện tử được tiến hành thông qua môi trường kết nối Internet.
Lên top