Kinh hoàng đại dịch châu chấu

Châu chấu sa mạc được coi là nguy hiểm nhất trong các loài di cư gây hại. Ảnh: CNN
Châu chấu sa mạc được coi là nguy hiểm nhất trong các loài di cư gây hại. Ảnh: CNN
Châu chấu sa mạc được coi là nguy hiểm nhất trong các loài di cư gây hại. Ảnh: CNN
Lên top