Kiểm soát dịch dưới triều Nguyễn khi có sự kết hợp Tây y

Một số vị quan dưới triều Nguyễn. Ảnh tư liệu
Một số vị quan dưới triều Nguyễn. Ảnh tư liệu
Một số vị quan dưới triều Nguyễn. Ảnh tư liệu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top