Khung cửa tư pháp

Khuôn mặt ”siêu trăng”…

Siêu trăng. Ảnh: HOÀI PHAN
Siêu trăng. Ảnh: HOÀI PHAN