Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khởi tranh giải đấu đắt giá nhất lịch sử