Khởi nghiệp trong đại dịch - câu chuyện từ những chiếc bút ngọc trai

Tôn Nữ Xuân Quyên mơ ước đưa sản phẩm bút ngọc trai cũng như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ trai, vỏ sò, vỏ ốc trở thành quà tặng đặc sản của Việt Nam cho giới thành đạt và bạn bè thế giới.
Tôn Nữ Xuân Quyên mơ ước đưa sản phẩm bút ngọc trai cũng như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ trai, vỏ sò, vỏ ốc trở thành quà tặng đặc sản của Việt Nam cho giới thành đạt và bạn bè thế giới.
Tôn Nữ Xuân Quyên mơ ước đưa sản phẩm bút ngọc trai cũng như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ trai, vỏ sò, vỏ ốc trở thành quà tặng đặc sản của Việt Nam cho giới thành đạt và bạn bè thế giới.
Lên top