Khởi công tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả trước 30.6.2018

Đường bao biển Cột 3-Cột 8, TP. Hạ Long. Điểm cuối của tuyến đường này sẽ được đấu nối vào tuyến bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển Cột 3-Cột 8, TP. Hạ Long. Điểm cuối của tuyến đường này sẽ được đấu nối vào tuyến bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng