Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khoa học và Công nghệ: Ứng dụng công nghệ mới nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp