Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản. Ảnh: ĐT
Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản. Ảnh: ĐT
Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản. Ảnh: ĐT
Lên top