Khí tượng thủy văn Việt - Lào: Hợp tác vì phát triển bền vững tầm quốc gia

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Lê Công Thành trong cuộc họp với Bộ TNMT Lào tại Cục KTTV Lào 2018. Ảnh: HOÀI LINH
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Lê Công Thành trong cuộc họp với Bộ TNMT Lào tại Cục KTTV Lào 2018. Ảnh: HOÀI LINH
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Lê Công Thành trong cuộc họp với Bộ TNMT Lào tại Cục KTTV Lào 2018. Ảnh: HOÀI LINH
Lên top