Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm nhấn trong tuần

Khi thị hiếu thẩm mỹ dần trở nên tiêu cực

Những hình ảnh này không hiếm trong giới trẻ hiện nay.
Những hình ảnh này không hiếm trong giới trẻ hiện nay.