Không ngạc nhiên

Khi Tấm Cám không còn là cổ tích

Cảnh trong bộ phim “Tấm Cám chuyện chưa kể”.
Cảnh trong bộ phim “Tấm Cám chuyện chưa kể”.