Khi nào đạt được miễn dịch cộng đồng SARS-CoV-2 toàn cầu?

Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 của COVAX về Việt Nam chuyến đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top