Khi hacker thích “vờn” các danh thủ

Hacker chiếm quyền tài khoản Ivanovic tự xưng là "Idol mặt vàng" và liên tục đăng tải các nội dung bằng tiếng Việt lên tài khoản Facebook này. Ảnh chụp màn hình.
Hacker chiếm quyền tài khoản Ivanovic tự xưng là "Idol mặt vàng" và liên tục đăng tải các nội dung bằng tiếng Việt lên tài khoản Facebook này. Ảnh chụp màn hình.
Hacker chiếm quyền tài khoản Ivanovic tự xưng là "Idol mặt vàng" và liên tục đăng tải các nội dung bằng tiếng Việt lên tài khoản Facebook này. Ảnh chụp màn hình.
Lên top