KHCN đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp

Tỉnh Bắc Giang đã nhiều chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MH
Tỉnh Bắc Giang đã nhiều chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MH
Tỉnh Bắc Giang đã nhiều chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top