Khẳng định vai trò dẫn dắt, đột phá của khoa học công nghệ

Ứng dụng KHCN nâng cao năng suất lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN
Ứng dụng KHCN nâng cao năng suất lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN
Ứng dụng KHCN nâng cao năng suất lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top