Khẳng định vai trò đại diện của Công đoàn qua thương lượng

Công đoàn Công ty Cổ phần Sáng tạo Việt AKIRA thương lượng thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động ngay sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở vào ngày 7.4.2021(thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19 lần 4). Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Công ty Cổ phần Sáng tạo Việt AKIRA thương lượng thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động ngay sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở vào ngày 7.4.2021(thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19 lần 4). Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Công ty Cổ phần Sáng tạo Việt AKIRA thương lượng thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động ngay sau lễ ra mắt Công đoàn cơ sở vào ngày 7.4.2021(thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19 lần 4). Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top