Khám phá hệ thống chống dịch hoàn hảo của cơ thể con người

Hình ảnh tế bào T sát thủ chịu trách nhiệm săn lùng và tiêu diệt tế bào mang virus trong cơ thể. Ảnh: Flickr
Hình ảnh tế bào T sát thủ chịu trách nhiệm săn lùng và tiêu diệt tế bào mang virus trong cơ thể. Ảnh: Flickr
Hình ảnh tế bào T sát thủ chịu trách nhiệm săn lùng và tiêu diệt tế bào mang virus trong cơ thể. Ảnh: Flickr
Lên top