Khám phá bí mật chết chóc của COVID-19

Hoạt động giải phẫu tử thi nạn nhân của COVID-19 và việc nhanh chóng chia sẻ phát hiện mới với cộng đồng y học đã giúp cải thiện nỗ lực chống dịch bệnh chung của thế giới. Ảnh: Popular Mechanics
Hoạt động giải phẫu tử thi nạn nhân của COVID-19 và việc nhanh chóng chia sẻ phát hiện mới với cộng đồng y học đã giúp cải thiện nỗ lực chống dịch bệnh chung của thế giới. Ảnh: Popular Mechanics
Hoạt động giải phẫu tử thi nạn nhân của COVID-19 và việc nhanh chóng chia sẻ phát hiện mới với cộng đồng y học đã giúp cải thiện nỗ lực chống dịch bệnh chung của thế giới. Ảnh: Popular Mechanics
Lên top