Khách rút tiền từ ngân hàng - mồi ngon cho những tên cướp

Hai bị cáo Lâm (trái) và Tân tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo Lâm (trái) và Tân tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai bị cáo Lâm (trái) và Tân tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top