Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ở chốn lao xao

Kết nối Sài Gòn - Hà Nội

Tác phẩm “Vô đề trắng” (sơn dầu, 100 x 300 cm, 2016) của Nguyễn Quân tại triển lãm “Kết nối”.
Tác phẩm “Vô đề trắng” (sơn dầu, 100 x 300 cm, 2016) của Nguyễn Quân tại triển lãm “Kết nối”.