"Kết nối không biên giới" trong dự báo cảnh báo bão

Lắp đặt máy đo gió mới của Mỹ ở Trạm Khí tượng trên Nhà giàn DK14, quần đảo Trường Sa.
Lắp đặt máy đo gió mới của Mỹ ở Trạm Khí tượng trên Nhà giàn DK14, quần đảo Trường Sa.
Lắp đặt máy đo gió mới của Mỹ ở Trạm Khí tượng trên Nhà giàn DK14, quần đảo Trường Sa.
Lên top