Kéo cói về làng

Sau khi cói được bó chặt, bà con thả xuống nước và kết các bó cói thành bè để vận chuyển được nhiều và dễ dàng. Dòng nước làm giảm sức nặng của những bó cói nhưng nếu những người trồng cói không có sức khoẻ tốt cũng không thể nào kéo được.
Sau khi cói được bó chặt, bà con thả xuống nước và kết các bó cói thành bè để vận chuyển được nhiều và dễ dàng. Dòng nước làm giảm sức nặng của những bó cói nhưng nếu những người trồng cói không có sức khoẻ tốt cũng không thể nào kéo được.
Sau khi cói được bó chặt, bà con thả xuống nước và kết các bó cói thành bè để vận chuyển được nhiều và dễ dàng. Dòng nước làm giảm sức nặng của những bó cói nhưng nếu những người trồng cói không có sức khoẻ tốt cũng không thể nào kéo được.
Lên top