Jonas Salk - người hùng chống dịch vì nhân dân

Jonas Salk, người đã tạo ra loại vắc xin chống bệnh bại liệt đầu tiên cho nhân loại (nguồn ảnh: Wikimedia)
Jonas Salk, người đã tạo ra loại vắc xin chống bệnh bại liệt đầu tiên cho nhân loại (nguồn ảnh: Wikimedia)
Jonas Salk, người đã tạo ra loại vắc xin chống bệnh bại liệt đầu tiên cho nhân loại (nguồn ảnh: Wikimedia)
Lên top