"James Bond làm từ thiện" và mối duyên với Việt Nam

Trên thế giới, không tỉ phú nào làm được điều mà Chuck Feeney đã thực hiện, đó là cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình khi còn sống. Ảnh: AFP
Trên thế giới, không tỉ phú nào làm được điều mà Chuck Feeney đã thực hiện, đó là cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình khi còn sống. Ảnh: AFP
Trên thế giới, không tỉ phú nào làm được điều mà Chuck Feeney đã thực hiện, đó là cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình khi còn sống. Ảnh: AFP
Lên top