“Im lặng cho hoa nở”: Nghi thức để đến vẻ đẹp

Con công đang yêu.
Con công đang yêu.
Con công đang yêu.