Huyền thoại Gióng trong không gian văn hóa Kinh Bắc

Tượng Thánh Gióng. Ảnh: Lê Bích
Tượng Thánh Gióng. Ảnh: Lê Bích
Tượng Thánh Gióng. Ảnh: Lê Bích
Lên top