Huyền bí bộ lịch xương trâu của người La Ha

Bộ lịch xuơng trâu của người La Ha ở xã Tà Mít, huyện Than Uyên hiện nằm trong kho bảo quản của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Bộ lịch xuơng trâu của người La Ha ở xã Tà Mít, huyện Than Uyên hiện nằm trong kho bảo quản của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Bộ lịch xuơng trâu của người La Ha ở xã Tà Mít, huyện Than Uyên hiện nằm trong kho bảo quản của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Lên top