Hướng về miền Trung thân yêu

Người dân Quảng Bình chạy ra QL1A để xin hàng cứu trợ. Ảnh: Quang Đại
Người dân Quảng Bình chạy ra QL1A để xin hàng cứu trợ. Ảnh: Quang Đại
Người dân Quảng Bình chạy ra QL1A để xin hàng cứu trợ. Ảnh: Quang Đại
Lên top