Hương - người đàn bà vẽ lụa

Họa sĩ Nguyễn Thu Hương. Ảnh: Đặng Tú Thư
Họa sĩ Nguyễn Thu Hương. Ảnh: Đặng Tú Thư
Họa sĩ Nguyễn Thu Hương. Ảnh: Đặng Tú Thư
Lên top