Hướng đi vững chắc cho các startup trong đại dịch COVID-19

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm tại Techfest (ảnh chụp khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: Đ.T
Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm tại Techfest (ảnh chụp khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: Đ.T
Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm tại Techfest (ảnh chụp khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: Đ.T
Lên top