Hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan: Mở ra một chương mới trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo

Lễ ký kết hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: ĐT
Lễ ký kết hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: ĐT
Lễ ký kết hợp tác khoa học Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top