Hơn 2.500 gia đình đoàn tụ nhờ "Như chưa hề có cuộc chia ly"

Hai chị em gặp lại người thân hơn 40 năm ly tán. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Hai chị em gặp lại người thân hơn 40 năm ly tán. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Hai chị em gặp lại người thân hơn 40 năm ly tán. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Lên top