Hơn 20 năm “gõ cửa” đêm Giáng sinh

Ông Đào Mạnh Tiến. Ảnh: Hoài Anh
Ông Đào Mạnh Tiến. Ảnh: Hoài Anh
Ông Đào Mạnh Tiến. Ảnh: Hoài Anh
Lên top